Räddningsplan mall

Planering spelar en viktig roll för att skydda arbetstagare mot fallrisker. Som arbetsgivare bör du se till att räddningsplanen är:

  • utformad och fullständig för de platsspecifika förhållandena.
  • kompatibel med hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Se till att upprätta en skriftlig räddningsplan och se till att samtliga arbetstagare kan agera utifrån innehållet i den. Vår räddningsplansmall tillhandahålls för att underlätta planeringen av räddningsarbetet. Du kan ladda ned den i vår app, eller här

Vad du kan förvänta dig när du väljer Roofac

  • Skräddarsydda fallskyddslösningar. Olika arbetsplatser innebär olika behov. Därför anpassar vi alltid varje fallskyddslösning utefter de unika behov och förutsättningar som finns.

  • Utbildning för säkert arbete på hög höjd. Rätt fallskyddsutrustning kräver också rätt förutsättningar. Vi erbjuder utbildningar för alla som använder fallskyddsutrustning, så att de kan utföra arbetet på ett säkert och kontrollerat sätt.

  • Produkter av högsta kvalité. Vårt sortiment består av produkter från marknadsledande varumärken som utmanar alla andra märken beträffande kvalité, användarvänlighet och pris.
    Experter på kostnadseffektiva lösningar. Med kostnadseffektiva lösningar vid arbete på hög höjd, är vi ett givet val av fallskyddsexperter för både industri och fastighetsbranschen.

  • Stort återförsäljarnätverk. Genom vårt breda nätverk av återförsäljare kan vi erbjuda ett komplett sortiment av personligt fallskydd att både köpa och hyra.

Support gällande räddningsplan och fallskydd

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor eller önskad support gällande räddningsplan och fallskydd. Varmt välkommen.