Roofac

Förnybar energi

– En expert plattform för vindkraft

Vindkraft är idag en starkt växande bransch och kommer så förbli de närmsta åren, i takt med att kraven på förnybar energi ökar. Vi på Roofac har de senaste åren expanderat vår verksamhet mot vindkraft. Med vår utbildade personal kan vi säkerställa rätt kvalitet till vindkrafts-marknaden.

Vindkraft - Inspektion & besiktning

Vi utför invändiga och utvändiga inspektioner av blad, antigen med hjälp av teleobjektiv eller med hjälp av våra kunniga industriklättrare (Rope Access tekniker).

Vindkraft - Reparation & underhåll

Spetsen på ett blad roterar i ca 300km/h vilket medför enorma påfrestningar på materialen. För att inte påverka materialens hållbarhet eller maxeffekt utför vi reparationer från plattformar eller från rep, allt beroende på skadans art och situation. Vi byter även vindkraftverkens åskledare vid behov.

Vindkraft plattform

Årlig besiktning av hissmotorer

Det finns lagstadgade krav på årlig besiktning av hissmotorer och hissar som är installerade i vindkraftverk. Våra vindkrafttekniker är certifierade att utföra besiktningar och underhåll av Tractel- och Duallifts hissmotorer för vindkraftverk.

Uthyrning av plattformar

Att utföra en inspektion på ett vindkraftverk kan vara krävande beroende av väderförhållanden. För att underlätta arbetet har vi plattformar för uthyrning, redo att användas av vindkrafttekniker till exempelvis bladreperation och bladavvisning.

Vindkraft roofac

Pelle Nyhlén

För fler kontakter, klicka här!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×