Personligt Fallskydd

Personligt fallskydd efter dina behov

Föreligger risk för fall till annan nivå i arbetet, ska ett personligt fallskyddssystem alltid användas, så det bromsar ett fritt fall och förhindrar att du faller till marken. 

Ett personligt fallskyddssystem ska enligt Arbetsmiljöverket bestå av en ändamålsenlig förankringsanordning, en helsele och ett kopplingssystem med falldämpande funktion. Till helsele, finns fyra olika kopplingssystem med falldämpande funktion att använda:

 • Falldämparlina
 • Säkerhetsblock med funktion som dämpar ett fall
 • Styrt glidlås på fast förankrad lina eller skena
 • Styrt glidlås på flexibel förankringslina

 

Vad är fallskydd?

För att alla som utför arbete med risk för fall ska kunna arbeta säkert är det viktigt med rätt fallskyddsutrustning. Det finns tre typer av fallskydd att välja mellan – personlig fallskyddsutrustning, fasta system och kollektivt fallskydd.

 

Vad du kan förvänta dig när du väljer Roofac

 • Skräddarsydda fallskyddslösningar. Olika arbetsplatser innebär olika behov. Därför anpassar vi alltid varje fallskyddslösning utefter de unika behov och förutsättningar som finns.

 • Utbildning för säkert arbete på hög höjd. Rätt fallskyddsutrustning kräver också rätt förutsättningar. Vi erbjuder utbildning för alla som använder fallskyddsutrustning, så att de kan utföra arbetet på ett säkert och kontrollerat sätt.

 • Produkter av högsta kvalité. Vårt sortiment består av produkter från marknadsledande varumärken som utmanar alla andra märken beträffande kvalité, användarvänlighet och pris.

 • Experter på kostnadseffektiva lösningar. Med kostnadseffektiva lösningar för höghöjdsarbeten är vi det givet val av fallskyddsexperter för både industri och fastighetsbranschen.

 • Stort återförsäljarnätverk. Genom vårt breda nätverk av återförsäljare kan vi erbjuda ett komplett sortiment av personligt fallskydd att både köpa och hyra.

 

Personligt fallskydd regler

Enligt Arbetsmiljöverket måste alla som ska klättra till en höjd över 4 meter, där risk för fall förekommer, i regel vara förankrade med personligt fallskydd. Detta gäller även om man förflyttar sig i flera etapper med en total fallhöjd som är mer än 4 meter. 

Om du inte är godkänd för att förankra dig i stegen du använder, måste särskilda förankringsanordningar monteras som klarar kraven. Läs mer om hur du kan skydda dig mot fallrisk på Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/skydda-dig-mot-fallrisker-broschyr-adi698.pdf 

 

Viktigt att tänka på är att ditt personliga fallskydd ska:

 • anpassas för dig som användare.
 • vara anpassad att klara arbeten där skarpa kanter kan förekomma.
 • besiktigas av behörig person på årlig basis, samt kontrollerad innan varje användning.

 

Få rätt kunskap om personlig fallskyddsutrustning

På Roofac erbjuder vi också fallskyddsutbildningar där du får lära dig vilka lagar och normer som reglerar arbete på hög höjd, genomföra praktiska övningar i hur du använder personlig skyddsutrustning och i vissa kurser enklare räddningsövningar.

Läs er om våra utbildningar här: https://www.roofac.se/fallskyddsutbildning/