Behandling av personuppgifter på Roofac App                

För Roofac AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Roofac App verksamhet är Roofac AB personuppgiftsansvarig.  

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak din epost adress för inloggning och användning av Roofac App. 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-konsulter för Roofac App systemet. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utan sparas så länge du är användare av Roofac App. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Innehållet i denna app tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag: Roofac AB
www.roofac.se

Organisationsnummer: 556816-8040
Telefonnummer: 010-4104450
E-postadress: info@roofac.se

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta 010-4104450 som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Karlstad

Västanvindsgatan 24
652 21 Karlstad

Stockholm Nord

Voltgatan 24P
195 60 Arlandastad

Stockholm Syd

Harpsundsvägen 185
124 59 Bandhagen

Copyright, all rights reserved, Roofac AB, 2023

Webbplats av area81.se

Återförsäljare

Få en offert

Bli en återförsäljare