Nedfirning / Decender

Populära produkter

För att utföra vissa arbeten som är branta krävs nedfirningsutrustning eller en så kallad decender. Vi har några utvalda produkter till ändamålet. Vid branta arbeten rekommenderar vi även att ha en backup för att följa alla riktlinjer för arbete på höjd.

Alla nedfirningsprodukter