Temporära system

Fallskyddsräcken

Föregående
Nästa

Vid större arbeten behövs kollektivt skydd i form av ställning eller räcke. RSS fallskyddsräcke är ett snabbt och smidigt system att sätta upp med många fördelar. Dels det snabba montaget och dess vikt. RSS systemet består av endast tre delar; Staket, stativ och sparkbräda. 

Fördelar:

Temporär livlina

Att göra större servicearbeten kan ibland vara tidskrävande att transportera sig på fastigheten,  eller om det saknas bra infästningsmöjligheter är en temporär livlina det du ska ha. Användaren kopplar in sig i linan och går med en kopplingslina eller fallskyddsrep till sin plats. Systemet går utmärkt att använda som komplement till takbrygga eller nockräcke.

Fördelar:

Alla Temporära produkter