Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete

Fallskyddsutbildning för alla som jobbar på hög höjd

Om du arbetar på hög höjd är det viktigt att du går en fallskyddsutbildning för att få rätt förutsättningar och säkerhet på arbetsplatsen. Vid arbete inom utsatta områden där det finns risk för fall, eller i slutna utrymmen, är det av stor vikt att personer som arbetar har rätt kunskap, utbildning och utrustning för att kunna utföra arbetet på ett kontrollerat sätt. 

På Roofac erbjuder vi fallskyddsutbildningar där vi går igenom vilka lagar och normer som reglerar arbete på hög höjd, genomföra praktiska övningar i hur du använder personliga fallskyddsutrustning och i vissa kurser enklare räddningsövningar.

I vår nybyggda träningsanläggning har vi möjlighet att ge dig realistisk träning i uppbyggda miljöer för olika yrkeskategorier och scenarier.

Vem är fallskyddsutbildningar för?

Fallskyddsutbildning Bas: För dig som ska använda fallskyddssele i mindre komplexa situationer. Denna grundläggande utbildning ger dig kunskap om olika tekniker för att arbeta säkert på höjd, samt allmän kunskap om personlig skyddsutrustning.

Fallskyddsutbildning Komplett: För yrkesutövare som arbetar i skiftande miljöer med risk för skada genom fall. Exempel är tak- eller industriarbetare med en varierande arbetsmiljöproblematik på höjd.

Kontroll av fallskyddsutrustning: För yrkesutövare som vill kunna utföra årlig, lagstadgad kontroll av fallskyddsutrustning. Denna utbildning ger dig den kunskap som behövs för att inspektera all normal fallskyddsutrustning, oberoende av tillverkare i enlighet med EN365.

Fallskyddsutbildning, webbteori + praktik: För yrkesutövare som arbetar i skiftande miljöer med risk för skada genom fall. Exempel är tak- eller industriarbetare med en varierande arbetsmiljöproblematik på höjd.

Vad är målet med respektive kurs i fallskydd?

Bas. Målet med kursen är att du ska: 

 • kunna använda fallskyddssele.

 • ha kännedom om lagar och regler.

 • veta när fallskydd ska användas i enlighet med FS 2001:3.

Komplett. Målet med kursen är att du ska:

 • kunna avgöra vilka olika typer av fallskyddsutrustning som bör användas, beroende på skyddsnivå och gällande arbetsmiljö.

 • ha kännedom om lagar och regler för användning av fallskydd i enlighet med AFS 2001:3. 

 • praktiskt visa att de säkert och effektivt kan förankra sig och använda rätt fallskydd på tak/höjd.

Kontroll av fallskyddsutrustning. Målet med kursen är att du ska:

 • kunna utföra årliga kontroller.

 • känna till på vilka kriterier som utrustning ska kasseras, samt hur detta ska dokumenteras.

Fallskyddsutrustning, webbteori + praktik. Målet med kursen är att du ska:

 • kunna avgöra vilka olika typer av fallskyddsutrustning som bör användas, beroende på skyddsnivå och gällande arbetsmiljö.

 • ha kännedom om lagar och regler för användning av fallskydd i enlighet med AFS 2001:3.

 • praktiskt visa att du säkert och effektivt kan förankra dig och använda rätt fallskydd på tak/höjd.

Läs vår utbildningskatalog

Läs gärna vår utbildningskatalog där du hittar allt du behöver veta om våra utbildningar.

Pris för fallskyddsutbildning​

Deltagaravgift för Fallskyddsutbildning Bas, halvdag: 1 995 SEK exkl. moms.

Deltagaravgift för Fallskyddsutbildning Komplett, heldag: 2 995 SEK exkl. moms.

Deltagaravgift för Kontroll av fallskyddsutrustning, heldag: 3 495 SEK exkl. moms.

Deltagaravgift för Fallskyddsutrustning, webbteori + praktik, heldag: 2 995 SEK exkl. moms.

Plats: Vi håller samtliga fallskyddsutbildningar i Karlstad.

Vanliga frågor & svar fallskyddsutbildning:

Vad är Fallskyddsutbildning?

Fallskyddsutbildning omfattar vad behörig behöver veta för att kunna jobba säkert när arbete sker på hög höjd och där det finns risk att falla. I kursen behandlas användning av både kollektiva och personliga fallskydd.

Vad är giltighetstiden för fallskyddsutbildning?

Samtliga fallskyddsutbildningar är giltiga i 2 år, utöver Fallskyddsutbildning Komplett för kompetent person som är giltig i 5 år. 

Är det ett krav med fallskyddsutbildning?​

Fallskyddsutbildning är ett krav enligt lag för alla som arbetar på en höjd av två meter eller högre där risk för fall föreligger. Därför behöver du rätt kunskap om utrustning och risker.

Vad säger lagen?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Vill du veta mer om våra fallskyddsutbildningar?​

På Roofac har vi lång erfarenhet inom yrkesklättring och kan erbjuda ett brett utbud av utbildningar. Se vårt fulla utbud av kurser i fallskydd och andra utbildningar: https://www.roofac.se/utbildning/

För ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss för mer information

Karlstad

Västanvindsgatan 24
652 21 Karlstad

Stockholm Nord

Voltgatan 24P
195 60 Arlandastad

Stockholm Syd

Harpsundsvägen 185
124 59 Bandhagen

Copyright, all rights reserved, Roofac AB, 2023

Webbplats av area81.se

Återförsäljare

Få en offert

Bli en återförsäljare