Roofac Resque Slide

 

Roofac Rescue Slide har tagits fram för att enkelt kunna utföra en räddning på en medvetslös person och /eller skadad person som själv inte kan ta sig ut. Den är framförallt anpassad för slutna utrymmen. Med Roofac Rescue Slide medföljer en installationsmanual. Vid önskemål kan personal på Roofac installera Rescue Slide på plats på ert företag samt även ha en utförlig genomgång av produkten.

Kategori:

Roofac Resque Slide är en räddningstunga för att ta ut en nödställd ur slutna utrymmen eller hjälpmedel att ta sig in och ur slutna utrymmen. Produkten är lätt att sätta upp i manluckan och går snabbt om så behövs för användning. Det finns 3 stycken olika utföranden som kombineras ihop till en enhet vilket går utmärkt att kombinera efter situation.

Varje enhet är lätt att hantera för en person och sätta upp. Benet för bordet är justerbart och kan anpassas efter manluckans höjd och låses med en sprint. 

Har du en fråga? Kontakta Erika

Erika Borg Skaza