Roofac

Besiktning av fallskyddsutrustning

Besiktning av fallskyddsutrustning

Besiktning av fallskyddsutrustning, som exempelvis räddningssystem och klätterselar, är du som arbetsgivare enligt lag skyldig att utföra varje år för att säkerställa dess säkerhet och användarvänlighet. 

En besiktning ska utföras av en så kallad kompetent person. På Roofac utför vi kontroller av alla typer av fallskyddsutrustningar och erbjuder assistans från våra säkerhetskonsulter, vilket skapar bästa möjliga arbetsmiljö.

Vi hjälper dig med besiktning och inspektion

En av de vanligaste orsakerna till skada, eller dödsfall, i arbetet är fall från hög höjd (från 2 meter). Oberoende av om du är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen, eller om du själv arbetar på hög höjd, ska du se över fallskyddsutrustningen som används.

Att arbeta på höga höjder innebär kort sagt stora risker för fallolyckor med risk för personskada, eller i värsta fall dödlig utgång, vilket gör att en av våra främsta uppgifter är att skydda liv. I förstadiet av ett projekt, eller vid en uppkommen situation, finns behov av att se över installationer, strukturer eller byggnader genom att göra en besiktning eller inspektion. Vi kan hjälpa dig att snabbt komma på plats och säkerställa att alla underlag dokumenteras.

Vad du kan förvänta dig när du väljer Roofac

  • Skräddarsydda fallskyddslösningar. Olika arbetsplatser innebär olika behov. Därför anpassar vi alltid varje fallskyddslösning utefter de unika behov och förutsättningar som finns.

  • Utbildning för säkert arbete på hög höjd. Rätt fallskyddsutrustning kräver också rätt förutsättningar. Vi erbjuder utbildning för alla som använder fallskyddsutrustning, så att de kan utföra arbetet på ett säkert och kontrollerat sätt.

  • Produkter av högsta kvalité. Vårt sortiment består av produkter från marknadsledande varumärken som utmanar alla andra märken beträffande kvalité, användarvänlighet och pris.

  • Experter på kostnadseffektiva lösningar. Med kostnadseffektiva lösningar för höghöjdsarbeten är vi det givet val av fallskyddsexperter för både industri och fastighetsbranschen.

  • Stort återförsäljarnätverk. Genom vårt breda nätverk av återförsäljare kan vi erbjuda ett komplett sortiment av personligt fallskydd att både köpa och hyra.

Utbildningar för rätt behörighet att besiktiga fallskyddsutrustning

Yrkesutövare som vill kunna utföra årlig, lagstadgad kontroll av fallskyddsutrustning, behöver utbildning. Roofac erbjuder fallskyddsutbildningar som ger dig den kunskap som behövs för att inspektera all normal fallskyddsutrustning, oberoende av tillverkare i enlighet med EN365.

Läs mer om våra fallskyddsutbildningar: https://www.roofac.se/fallskyddsutbildning/

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

För ytterligare information om hur vi kan hjälpa dig med besiktning av fallskyddsutrustning, är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om hur vi kan bistå dig utifrån dina behov och förutsättningar.