Vajerslinga 1m

Vajerslinga 1m för vassa kanter

Förankringsslinga av stål
För att koppla koppla in sin förankring kan det ibland vara vassa kanter. En vajerslinga är ett utmärkt sätt att komma runt detta. Slingan är inklädd i ett hölje av gummi vilket gör att slitaget blir lågt på vajern samt att den inte blir vass.

Produktdata
Längd: 1m
Material: stål
Klassificering: EN795 Type B
Brottgräns: 22kN

Har du en fråga? Kontakta Erika

Erika Borg Skaza