Tripod lösning för nedstigning i hål

För nedstigning i hål, slutna utrymmen eller situationer som saknar förankringspunkter har vi olika lösningar. Allt från en till fyra ben för kanter och mindre hål till fyrkantiga större utrymmen.

Tripodlösningar för uthyrning

Vi har ett stort utbud av olika lösningar av tripodlösningar för komma ned i olika utrymmen där det inte finns bra förankringspunkter. Tripod är perfekt lösning i kombination med R-alf, Räddningsblock och vinch.

Tripod lösning med R-Alf: Lösningen är perfekt för att ha som säkerhetslsning vid nedstigning av exempelvis stege, fira ned en person i slutna utrymmen. R-Alf har en 5:1 utväxling och självlåsande block.

Räddningsutrustning med två dubbel block och automatisk låsning

Tripod lösning med räddningsblock och vinch: Lösningen är perfekt för att ha som säkerhetslsning vid nedstigning av exempelvis stege, fira ned en person i slutna utrymmen.

tripod

Bridge 4m: Lösningen är perfekt för att ha som säkerhetslösning vid nedstigning av exempelvis stege, fira ned en person i slutna utrymmen.Lösningen lämpar sig över bredare hål och lastluckor.

För bästa lösning kontakta oss så hjälper vi till med rätt utrustning för dig. Vi kan även sätta upp lösningen med en säkerhetsledare som hjälper till med allt runt om projektet som riskanalyser, uppföranden av tripodlösningen och själva arbetsmomentet.

Har du en fråga? Kontakta Erika

Erika Borg Skaza