skip to Main Content

Fallskyddsprojekt Securail på Projekt Alphyddan. Är ett uppdrag med Knut Jönsson Ingenjörsbyrå och JM. Projektet är utformat efter riskanalyser, användande och konstruktion på byggnaden för att få bästa lösning. Vi har använt oss av Securail som är monterad i fasaden under takfoten där användaren kan hela tiden gå inkopplad.

Skenan glider lätt och fin runt om huset som är beläget på en höjd. Securail är en diskret aluminium skena som smälter in i husets arkitektur och håller EN795.

Back To Top
×Close search
Sök