Håll dig säker med fallskydd

Skräddarsydda lösningar för arbete på hög höjd

Fallskydd skapar trygghet på arbetsplatsen och skyddar dig om du skulle falla. Vid arbete på hög höjd är det viktigt att använda rätt typ av skydd som kan anpassas i takt med att byggnationen utvecklas, eftersom kraven förändras under olika delar av projekt. Genom att redan tidigt i processen planera skyddsåtgärderna kan du få flexibla lösningar som ger dig säkra, ekonomiska och praktiska fördelar. Hos oss på Roofac har vi både utrustning och smarta lösningar som gör det enkelt för dig att arbeta på hög höjd!

 

Olika varianter av skyddsutrustning

Skyddsutrustning kommer i olika former och är lämpade för olika typer av projekt. Det finns tre huvudkategorier; Kollektiva, personliga och fasta system. Kollektiva fallskydd används alltid i första hand på arbetsplatser och finns till för att skydda flera personer som arbetar tillsammans på en hög höjd. Vanliga varianter är skyltar, nät och räcken. Personliga fallskydd är sådana som används för att skydda en enskild person. Det kan vara i form av en sele och kopplingslinor som fästs i en förankringspunkt. Vissa varianter går över hela kroppen och andra bara runt höfter och ben. Dessa kan även användas vid fritidsaktiviteter som exempelvis klättring. Fasta system är skenor eller vajrar som ofta används vid byggnation av tak.

 

Säkerhetsutrustning på korrekt sätt

När man ska arbeta på höga höjder är det viktigt att man gör det på rätt sätt. Enligt svensk lag måste man använda fallskydd för alla arbeten som sker på en höjd över 2 meter. Det är viktigt att ha i åtanke att det även finns risker för allvarliga skador i fall som sker på lägre höjder än 2 meter. 

Fallskydd har en ungefärlig livslängd på 10 år, men ska kasseras om någon fallit med skyddet. Det ska utföras en besiktning minst en gång per år för att säkerställa att utrustningen är felfri. Om minsta osäkerhet finns, exempelvis om en söm är lös, ska skyddsutrustningen inte användas.

 

Rätt fallskydd är A och O

Att arbeta på höga höjder innebär ofta stora risker där fallolyckor kan leda till dödlig utgång, vilket gör att skyddsutrustningen kan rädda liv.

Beroende på ändamål krävs olika fallskyddspaket. På Roofac erbjuder vi ett omfattande sortiment med paket av av skyddsutrustning för arbete på hög höjd och kan erbjuda:

 • Takpaket
 • Liftpaket
 • Ställningspaket
 • Solcellspaket
 • Industripaket
 • Tillbehörspaket

Som distributör för fasta, temporära och personliga fallskyddssystem erbjuder vi produkter från marknadsledande varumärken som utmanar alla andra märken beträffande kvalité, användarvänlighet och pris.

Att förse alla anställda med rätt skydd är A och O, men viktigt är också att alla också har kunskapen att använda kan den rätt. Vi finns med hela vägen och likväl som vi erbjuder kompletta fallskyddsmontage, så erbjuder vi också utbildningar.

 

5 anledningar att välja Roofac

 • Skräddarsydda fallskyddslösningar. Olika arbetsplatser innebär olika behov. Därför anpassar vi alltid varje lösning utefter de unika behov och förutsättningar som finns.
 • Utbildning för säkert arbete på hög höjd. Rätt utrustning kräver också rätt förutsättningar. Vi erbjuder utbildning för alla som använder fallskyddsutrustning, så att de kan utföra arbete på hög höjd på ett säkert och kontrollerat sätt.
 • Produkter av högsta kvalité. Vårt sortiment består av produkter från marknadsledande varumärken som utmanar alla andra märken beträffande kvalité, användarvänlighet och pris.
 • Experter på kostnadseffektiva lösningar. Vi har lång erfarenhet och med kostnadseffektiva lösningar för höghöjdsarbeten är vi det givet val av experter för både industri och fastighetsbranschen.
 • Stort återförsäljarnätverk. Genom vårt breda nätverk av återförsäljare kan vi erbjuda ett komplett sortiment att köpa och hyra.

fallkydd

Vill du veta mer om vårt erbjudande av fallskydd?

Fallskydd är kort sagt viktig för att säkra en trygg arbetsmiljö. På Roofac är vi experter på kostnadseffektiva lösningar med hjälp av Rope Access teknik (industriell klättring) som hjälper dig att skapa en tryggare arbetsplats.

När du vänder dig till oss ser vi alltid till din unika situation och rådande arbetsförhållanden för att utforma bästa möjliga lösning. Vårt erbjudande består därför alltid av skräddarsydda lösningar – såsom personliga och temporära fallskydd samt fasta system och utbildningar.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig utifrån dina behov och förutsättningar?

Tveka då inte att ta kontakt med oss på Roofac. Vi ser fram emot att höra ifrån dig.

Varmt välkommen!

Vanliga frågor & svar om fallskydd

Vad är fallskydd?

Fallskydd är summan av alla åtgärder som görs för att skydda en person från att falla från en lägre till en högre nivå. Det kan vara från ett tak eller annan höjd.

Vad säger lagen?

Fallskydd skall finnas då fallhöjden är 2 m eller mer eller då risk för fall föreligger. Riskbedömning skall alltid göras.

När ska man besiktiga sitt fallskydd??

En behörig person ska kontrollera fallskydd minst en gång om året. Om fallskyddet har utsatts för onormal påfrestning skall det även då besiktigas. 
 

Vem kan besiktiga fallskydd?

Det ska utföras av certifierad/behörig person. Läs mer om vår besiktning av fallskydd.

Får man använda lyftstroppar som fallskydd?

Nej. All fallskyddsutrustning skall vara EN godkänd.

Vad ska man tänka på vid fallskydd?

 • Vilket slags arbete du ska utföra
 • Möjliga arbetsmetoder med fokus på bäst arbetsmiljö och säkerhet
 • Hur du kan ta dig upp och ner till arbetsplatsen
 • Hur arbetsplatsen ser ut (höjd, lutning, bärighet med mera)
 • Hur lång tid arbetet tar
 • Hur många som ska arbeta

När ska man använda fallskydd?

Du som ska klättra mer än 4 meter upp på en stege, ett tak eller motsvarande där det finns en fallrisk måste vara förankrad med fallskydd. Det gäller även om du förflyttar dig i flera etapper och den totala fallhöjden är mer än 4 meter. Kravet gäller även för stegar som har ryggskydd.
 
Kontakta oss om ni vill ha hjälp med fallskydd för tak eller annan hög höjd.
Jörgen Tagner Hård kille

Jörgen Tagner

Erika Borg Skaza

För fler kontakter, klicka här!

Kontakta oss för mer information