skip to Main Content
Fallskyddsmontage av skena

Roofac AB  har tillsammans med Ahrbom & Partner arbetat med att projektera fram fallskyddssystem utefter önskemål gen om riskanalyser till  Urban Escape T-31B. På uppdrag av Zengun har vi senare monterat de horisontella och vertikala fallskyddsskenorna. För att smälta in i arkitekturen har det krävt noggrann planering med arkitekter, byggherre och utförande.

Totalt har ca 150 meter med fallskyddsskena monterats upp på fasad för att användaren skall kunna utföra underhåll och rengöring av exempelvis fönster. Skenorna sitter diskret och är utformade att smälta in i byggnaden vilket har varit ett krav tidigt i projektet.

T31 B Urban Escap påbörjades att projektera under 2017 och var slutmonterat 2019 för slutbesiktning.

Back To Top
×Close search
Sök